• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Hållbarhetsrapporter

  Hållbarhetsrapporter

  Woody bygghandel AB ägs av fristående bygghandlare och är en av Sveriges största kedjor inom byggmaterialhandeln. Uppdraget för Woody Bygghandel är att bedriva för kedjan gemensamma aktiviteter inom bland annat utbildning och hållbarhet.

  Syftet med samarbetet är att ta till vara stordriftsfördelar, arbeta med kedjans långsiktiga utveckling och konkurrenskraft. Samarbetet ska bidra till delägarnas egen tillväxt och hållbara utveckling på både kort och lång sikt.

  Woody Bygghandel AB är den sammanhållande länken för delägarnas verksamheter. Genom information, påverkan och gemensamma aktiviteter kan vi förstärka de positiva aspekterna och mildra eller förebygga de negativa.

  Genom att mäta och rapportera verksamheternas klimatpåverkan kan Woodys delägare sätta genomtänka mål och aktivt arbeta för att minska sin klimatpåverkan. Som ett led i Woodys gemensamma ledningssystem rapporterar delägarna sin påverkan och sina miljömål i verktyget Position Green. 

   

  På denna sida samlar vi Woody Bygghandels genomförda hållbarhetsrapporter:

   

  Hållbarhetsrapport 2021

  Hållbarhetsrapport 2020

  Hållbarhetsrapport 2019

  Hållbarhetsrapport 2018