• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Certifieringar

  Certifieringar

  För Woody är det viktigt att arbeta hållbart och med en effektiv styrning av verksamheten. Som ett led i detta är Woody certifierat enligt ISO 14001 med ett multi site-certifikat. Detta innebär att Woodys delägare har gått samman i en gemensam certifiering med ett gemensamt ledningssystem.

  Miljöledning 

  Genom att arbeta i enlighet med ISO 14001 utvecklar och förbättrar vi vår verksamhet och på detta sätt arbetar vi för att minska Woodys klimatpåverkan. Certifieringen är tredjepartsgranskad av en oberoende part för att säkerställa att Woody har ett kvalitativt system för att systematiskt arbeta med miljöfrågor.

   

  ISO 14001 CERTIFIKAT (SV)

  ISO 14001 CERTIFIKAT (ENG)

   

  Certifierat och spårbart trä

  Att ta ansvar för vår del av leverantörskedjan är väldigt viktigt för oss på Woody. Flera av våra delägare är certifierade enligt FSC och PEFC eftersom vi vill främja ett hållbart skogsbruk.

   

  FSC CERTIFIKAT

  PEFC CERTIFIKAT

   

  FSC®

  FSC® C154377 står för Forest Stewardship Council och är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar.

  Genom att handla FSC-märkta produkter kan man vara säker på att nationella lagar som rör miljöhänsyn, skogsbruk och ekonomi samt bindande internationella överenskommelser har följts.

  PEFC

  PEFC står för the Programme for the Endorsement of Forest Certification och är en oberoende och icke-vinstdrivande global organisation som arbetar för ett långsiktigt hållbart skogsbruk genom oberoende tredjepartscertifiering. PEFC bygger på nationella skogsstandarder som alla uppfyller gemensamma internationella krav.