• Lånesläp*
  • Fri byggrådgivning
  • Noga utvalda artiklar

  Woodys hållbarhetsmål

  Woodys hållbarhetsmål

  Vi på Woody har valt att koppla vårt miljö- och hållbarhetsarbete till FN:s 17 globala hållbarhetsmål. Det säkerställer att vi arbetar med mål som ger verklig nytta även ur ett globalt perspektiv.

  Arbeta med hållbarhet

  Genom att arbeta tätt tillsammans med våra leverantörer bidrar vi till att de produkter vi säljer har så liten negativ påverkan som möjligt. Vi har redan i våra inköpsavtal ställt långtgående miljökrav på de produkter vi säljer. Genom att vi börjar miljöarbetet redan innan produkten når oss och följer den genom kedjan till våra kunders kund arbetar vi med livscykelperspektivet i vårt miljöarbete.

  Delägare som ansluter sig till Woody får även ta del av vårt ledningssystem och får den utbildning som krävs för att förstå och använda ledningssystemet som ett verktyg i det dagliga arbetet.

  Via länken hittar du den svenska versionen av de globala målen: HTTP://WWW.GLOBALAMALEN.SE/

  Våra mätbara hållbarhetsmål

  Byggmaterialhandlare är en viktig kugge i en stor byggbransch. Vi behöver därför miljömål som är relevanta och mätbara. Med gemensamma mål uppnår vi påvisbara effekter och kan redovisa summan av vårt arbete.

  Vår största miljöpåverkan inom byggmaterialhandel uppstår i följande tre områden:

  1. Transporter
  2. Produkternas kemiska innehåll
  3. Avfall från spill/kassation och slutligen rivning

  Woodys delägare arbetar med gemensamma miljömål liksom enskilda. Bland gemensamma mål finns bland annat att nya fordon och truckar ska drivas med fossilfria bränslen, likaså inhyrda fordon. Våra delägare arbetar för att redskap som används i verksamheten ska vara eldrivna och vi arbetar även för att elenergi till verksamheten är från motsvarande fossilfria leverantörer.

  Vi mäter vår påverkan och följer upp våra hållbarhetsmål årligen i vår hållbarhetsredovisning, för att kunna justera där det behövs.